O projektu

Pro nové ZTV bude zbudována nová komunikace, která bude spadat do skupiny OBYTNÁ ZÓNA s návrhovou rychlostí vozidel 20km/hod, se smíšeným provozem, kde jsou prostory se zvýhodněním pěšího provozu. Parkování bude zajištěno na vlastních pozemcích, krátkodobé parkovací stání pro majitele jednotlivých parcel je zajištěnou ve veřejném prostoru komunikace. Povrch krátkodobého parkování s novými sjezdy budou provedeny z plastových zatravňovacích tvárnic.

Dojde k prodloužení městského veřejného vodovodního řadu, veřejného osvětlení a rozvodu NN, dále bude provedena příprava pro vedení optického kabelu na datovou síť. Bude zbudována nová veřejná kanalizační síť.

Budou realizovány sadové úpravy, výsadba zeleně kolem nové komunikace ZTV, zrealizuje se nový spojovací chodník s ulicí Staropoštovská a se stávající cyklostezkou, na severní straně ZTV vznikne nový veřejný park.

Pozemky mají velmi vhodnou polohu pro RD realizované v pasivním standardu, dále jsou zde ideální podmínky pro zasakování srážkových vod a pro realizaci vytápění pomocí tepelného čerpadla země/voda. Všechny stavební parcely budou vybaveny přípojkami kanalizace (včetně revizní šachty), vodovodu a elektřiny.

Bydlení V Jahodách

V případě Vašich dotazů nás neváhejte kontaktovat.Kontaktujte nás

+420 776 666 781, +420 602 177 290
miva.vodnany@email.cz